Tradutor para electricistas

Comparar con táboa en:

Numeración

Numeración

Un


Dous


Tres


Catro


Cinco


Seis


Sete


Oito


Nove


Dez


Once


Doce


Trece


Catorce


Quince


Dezaseis


Dezasete


Dezaoito


Dezanove


Vinte