Translator pentru electricieni

Comparar con tabla en:

Număr

Numărare

Numărare

Unu


Doi


Trei


Patru


Cinci


Sase


Sapte


Opt


Nouă


Zece


Unsprezece


Doisprezece


Treisprezece


Paisprezece


Cincisprezece


Saisprezece


Saptesprezece


Optsprezece


Nouăsprezece


Douăzeci